/
Menu
 

 

Futbalový štadión

Kontakt: Športovcov 8, 054 01 Levoča, mobil: 0903 906 511, e-mail: suz@levoca.sk
Doba prevádzkovania: august-november, marec-jún

                                 

Fotogaléria


Futbalový štadión umožňuje v krásnom prostredí pod Mariánskou horou, konať futbalové zápasy a turnaje, ako aj ľahkoatletické preteky. Hľadisko má kapacitu priblížne 1500 osôb.
V areáli futbalového štadióna vykonáva športovú činnosť Levočský futbalový klub FK05 Levoča.
V FK05 Levoča pôsobia dve prípravky /staršia a mladšia/, dve žiacké mužstvá, dve dorastenecké družstvá s počtom cca 120 členov a dve seniorské mužstvá /cca 50 členov/.

- seniorské A mužstvo hrá 1. triedu
- dorastenci (starší a mladší dorast) hrajú 3. dorasteneckú ligu
- starší a mladší žiaci hrajú tiež 3. ligu
- ostatné družstvá hrajú regionálne súťaže

 


Prenájom FŠ

Prenájom hracej plochy
50 EUR
Prenájom atletickej dráhy
20 EUR


Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta môžu využívať na účely školských akcií bezplatne športoviská – futbalový a atletický štadión v dopoludňajších hodinách počas vyučovania.
Stredné školy dostanú priestory bezplatne na základe schválenia mestským zastupiteľstvom     
Sadzby sú za 1 hodinu vrátane času na prípravu a ukončenie akcie